BiH – MMF: Dogovorene reforme se moraju provoditi

0
900
Nastavak reformi teme razgovora ministra Bevande i Nadeema Ilahija

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda razgovarao je danas sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Nadeemom Ilahijem koji od prošle sedmice boravi u Bosni i Hercegovini.
Tokom razgovora zaključeno je da je dobro što su ispunjeni osnovni uvjeti kako bi bio nastavljen program s MMF-om i uplaćena druga tranša entitetima, te da je nužno nastaviti s provođenjem reformi kako bi se ispunile odrednice iz Pisma namjere.
Ministar Bevanda upoznao je šefa Misije MMF-a o procesu usvajanja izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita BiH koji je privremeno povučen iz parlamentarne procedure gdje do sada nije imao podršku većine, iako je ranije dobio jednoglasnu podršku Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i Vijeća ministara BiH.
Sagovornici su se složili da je nužno što prije provoditi zacrtane reforme jer se sve aktivnosti odvijaju u izbornoj godini kada je, kako su pokazala ranija iskustva, manja efikasnost.
Naglašeno je da svaki nivo vlasti u BiH, u okviru svojih nadležnosti, radi na preuzetim obvezama te da je nužno nastaviti uštede i ograničenje zapošljavanja kako je i predviđeno budžetom za ovu godinu.
Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.