BiH mora uskladiti zakon o civilnoj avijaciji sa zahtjevima ECAA

0
429
Sarajevski aerodrom ima 168.434 slobodna sjedišta u septembru, manje 11,9% u odnosu na prošlogodišnji rekord

Evropska komisija objavila je godišnji izvještaj o napretku za one zemlje koji teže pridruživanju Evropskoj uniji, dajući ocjenu onoga što je svaka zemlja – potencijalni kandidat postigao u posljednjih godinu dana, kao i skup smjernica o prioritetima reformi, uključujući i zračni prijevoz.
Za Bosnu i Hercegovinu je u izvještaju navedeno da zakon o civilnoj avijaciji iz 2009. godine još uvijek nije usklađen sa zahtjevima iz Sporazuma o zajedničkom evropskom zračnom prostoru (ECAA). Dodaje se da je Agencija za usluge zračne navigacije operativna. Međutim, prema podacima Agencije EU za sigurnost avijacije (EASA), postoji nedostatak adekvatno obučenog i kvalificiranog osoblja i nazadovanje u institucionalnom postavljenju u okviru Direkcije za civilnu avijaciju BiH (BHDCA). U izvještaju se navodi i da novo rukovodstvo imenovano početkom 2021. godine treba BiH poboljšati nezavisnost regulatora civilne avijacije kako bi se preokrenuo negativan trend.
U izvještaju za Crnu Goru je navedeno da je usvojeno nekoliko provedbenih akata o vazdušnoj sigurnosti i operacijama zračnog saobraćaja. Nakon uspostavljanja nove nacionalne aviokompanije U Crnoj Gori u januaru 2021, vlada je postepeno povećavala svoj osnivački kapital. Dodaje se i da certifikacija aerodroma u Podgorici i Tivtu još nije završena.
U oblasti avijacije, navodi se da Sjeverna Makedonija ima djelomično usklađeno zakonodavstvo o sigurnosti avijacije. Ipak, dodaje se, još uvijek su potrebni daljnji napori kako bi se olakšale inspekcije standardizacije Evropske agencije za sigurnost avijacije.
U izvještaju za Srbiju je navedeno da je ova zemlja usvojila nekoliko propisa o navigaciji zasnovanoj na performansama, certifikatima aerodroma, funkcijama mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i upravljanju protokom vazdušnog saobraćaja. U pogledu avijacijskih propisa, Srbija je blizu ispunjenja svih obaveza predviđenih u prvom prelaznom periodu Sporazuma o zajedničkoj evropskoj avijaciji.
Međutim, ističe se, Srbija i dalje treba dodatno da učvrsti svoje zakonodavstvo o državnoj pomoći i osigura sprovođenje zakona o zaštiti konkurencije i kontroli državne pomoći. Navodi se i da nije ostvaren napredak oko ukidanja suspenzije članaka o licenci avioprevoznika i normalizaciji režima vazdušnog prostora nad Kosovom, koji su i dalje važni prioriteti, prenosi specijalizirani portal Ex-Yu Aviation.
U vazdušnom transportu, Kosovo je dio Evropskog zajedničkog avijacijskog prostora (ECAA). Taj sektor se i dalje suočava sa velikim brojem izazova koji su naišli na nečlanstvo Kosova u nekoliko međunarodnih organizacija civilne avijacije. Pominje se i institucionalni nedostatak agencije za usluge zračne navigacije i vlasti civilne avijacije, kao i nedostatak prihoda od upravljanja gornjim zračnim prostorom.
Očekuje se da će proširenje piste na aerodromu u Prištini i postavljanje novih sistema za slijetanje, navigaciju, metrologiju i radio komunikacije podići nivo sigurnosti vazdušnih operacija, navodi se uizvještaju.