BiH: Na biroima krajem januara bilo 433.438 nezaposlenih

0
1515
U BiH je u avgustu ove godine bilo 360.434 registriranih nezaposlenih, od toga 209.428 žena

U Bosni i Hercegovini je krajem januara 2019. godine bilo 433.438 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 1.828 osoba ili 0,42 posto, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 241.941 ili 55,82 posto su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.404 osobe (0,43%), u Republici Srpskoj za 67 osoba (0,07%) i u Brčko distriktu za 357 osoba (3,82%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.1.2019. godine bilo je: NKV radnika 118.675 ili 27,38%, PKV-NSS 8.133 ili 1,88%, KV 139.235 ili 32,12%, VKV 1.860 ili 0,43%, SSS 122.160 ili 28,18%, VŠS 6.668 ili 1,54% i VSS 36.707 ili 8,47%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,12%, te radnici sa SSS 28,18%.
U januaru je brisano ukupno 18.126 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 10.653 osoba. Istovremeno je za 9.940 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.701novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 817.375, a od toga 349.183 žene. U odnosu na novembar 2018. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2018. godine iznosila je 34,7% i u odnosu na novembar 2018. godine smanjila se za0,1 postotni poen.