BiH: Na biroima krajem juna bilo 421.300 nezaposlenih

Nezaposlenost u BiH se smanjila u Federaciji BiH za 276 osoba (0,09%) i u Republici Srpskoj za 39 osoba (0,04%), a povećala se u Brčko distriktu za 141 osobu (2,06%)

0
1258
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je na kraju juna 2020. bilo 421.300 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 174 osobe ili 0,04%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 240.235 ili 57,02% su žene.
U odnosu na juni prošle godine nezaposlenost u BiH je na kraju juna tekuće godine porasla za 15.824 osobe ili 3,9%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 18.412 osoba ili 4,57%, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost u BiH se smanjila u Federaciji BiH za 276 osoba (0,09%) i u Republici Srpskoj za 39 osoba (0,04%), a povećala se u Brčko distriktu za 141 osobu (2,06%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.6.2020. godine je slijedeća: NKV 112.429 ili 26,69%, od toga 46.527 (25,70%) muškaraca i 65.902 (27,43%) žena; PKV-NSS 7.142 ili 1,70%, od toga 3.528 (1,95%) muškaraca i 3.614 (1,50%) žena; KV 133.112 ili 31,60%, od toga 71.139 (39,29%) muškaraca i 61.973 (25,80%) žene; VKV 1.547 ili 0,37%, od toga 1.273 (0,70%) muškaraca i 274 (0,11%) žene; SSS 122.893 ili 29,17%, od toga 45.026 (24,87%) muškaraca i 77.867 (32,41%) žena; VŠS 6.970 ili 1,65%, od toga 2.470 (1,36%) muškaraca i 4.500 (1,87%) žena; VSS 37.207 ili 8,83%, od toga 11.102 (6,13%) muškaraca i 26.105 (10,87%) žena.
Sa evidencija službi zapošljavanja u junu tekuće godine je brisano ukupno 18.082 osobe, od čega je 9.097 žena. Od ovog broja zaposleno je 13.643 osoba, od čega 6.913 žena.
Istovremeno je za 10.026 osoba prestao radni odnos, od čega 5.096 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.752 nova radnika, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2020. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 808.868, a od toga je 348.698 žena. U odnosu na april 2020. broj zaposlenih osoba nije se mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za maj 2020. godine iznosila je 34,3% i u odnosu na april 2020. godine povećala se za 0,1 postotni poen.