BiH: Na biroima u martu bilo 423.419 nezaposlenih

0
1582
U BiH je u avgustu ove godine bilo 360.434 registriranih nezaposlenih, od toga 209.428 žena

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa martom 2019. godine bilo 423.419 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 6.634 osobe ili 1,54 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 237.719 ili 56,14 posto su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 4.648 osoba (1,43%), u Republici Srpskoj za 1.680 osoba (1,77%) i u Brčko distriktu za 306 osoba (3,50%), podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
U strukturi osoba koja traže zaposlenje NKV radnika je 117.036 ili 27,64%, PKV-NSS 7.917 ili 1,87%, KV 135.648 ili 32,04%, VKV 1.787 ili 0,42%, SSS 119.267 ili 28,17%, VŠS 6.452 ili 1,52% i VSS 35.312 ili 8,34%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,04%, te radnici sa SSS 28,17%.
U martu je brisano ukupno 19.964 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 13.002 osobe.
Istovremeno je za 7.697 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.985 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2019. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 819.410, a od togaje 351.830 žena. U odnosu na januar ove godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena manji je za 0,6 posto.
Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2019. godine iznosila je 34,4% i u odnosu na januar ove godine smanjila se za 0,1 postotni poen.