BiH nije sklonjena iz javne nabavke lijekova EU

Ukupna vrijednost nabavke bit će poznata nakon što se završe procedure javnih nabavki koja je u nadležnosti EK i kada resorna ministarstva definiraju konačne potrebe shodno cijenama

0
424
BiH je uključena u EU procedure javne nabavke lijekova u okviru rezervnih količina

Povodom medijskih napisa o javnoj nabavci lijekova, iz Ministarstva civilnih poslova BiH saopćili su da je ovo ministarstvo pristupilo prikupljanju potreba za nabavku lijekova: Remdesivir, Hydroxychlorquine, Kaletra i Interferon beta na osnovu dopisa Evropske komisije Vijeću ministara BiH u kojem Vijeće obavještavaju o njihovoj odluci da sukladno sa mehanizmima JPA pokrenu proceduru javne nabavke za navedene lijekove.
Ministarstvo je, navodi se, odmah prikupilo presjek potreba koje je proslijedilo na daljnje postupanje te da je ovo bila aktivnost kojom se pokazao značaj brzog koordiniranja u kriznim situacijama između entiteta.
Dalje se navodi da će se ukupna vrijednost nabavke znati nakon što bude završena procedura javnih nabavki koja je u nadležnosti EC i kada resorna ministarstva definiraju konačne potrebe shodno cijenama. Finansijska sredstva za nabavku lijekova su u nadležnosti entiteta i resornih ministarstava.
“Lijekovi će se pojaviti u BiH onog trenutka kada sve procedure budu okončane i ne nabavljaju se za tržište nego za zdravstvene ustanove“, navode iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
U informaciji se dalje navodi da je slijedom informacija da BiH nije uključena u proceduru javne nabavke EU za lijekove, Ministarstvo civilnih poslova BiH na temelju iskazanih potreba nadležnih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, dostavilo dva puta tabelarni pregled potreba za Bosnu i Hercegovinu, u cilju uključivanja u proceduru javne nabavke EU za lijekove.
“Ministarstvo inozemnih poslova BiH se, elektronskom porukom od 12. juna, poslanom nakon radnog vremena (17.15), obratilo Ministarstvu civilnih poslova BiH sa zahtjevom da se dostavi treći put, do 15. juna do 12 sati, usuglašene liste potreba radi pokretanja procedure javne nabavke EU za lijekove. Odmah (15.6.) je upućen dopis resornim ministarstvima sa zahtjevom da iskažu potrebe u najkraćem roku. Već 17.6. su stigli odgovori iz entitetskih ministarstava, a 18.5. iz Brčko distrikta. Istog dana kompletirana lista je proslijeđena prema ministarstvu inozemnih poslova BiH“, pojašnajavju iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
Dalje se navodi da je ovo ministarstvo, sukladno zakonom definiranim nadležnostima, bilo u obavezi zatražiti konačnu potvrdu potreba od nadležnih ministarstava zdravlja i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.
“Imajući u vidu da je Ministarstvo civilnih poslova BiH prethodno u dva navrata dostavljalo Ministarstvu inostranih poslova tabelarni pregled potreba za Bosnu i Hercegovinu nakon treće kompletirane liste obaviješteni smo iz MIP-a da se BiH može uključiti u rezervnu nabavku kao i sve druge države koje do navedenog datuma nisu dostavile finalnu potvrdu potreba. Ministarstvo civilnih poslova BiH je posredstvom Ministarstva ino-poslova BiH, zatražilo od Direkcije za zdravlje Evropske komisije, da Bosna i Hercegovina bude uključena u procedure javne nabavke EU u okviru rezervnih količina lijekova, obzirom da će i te količine lijekova biti planirane procedurom javne nabavke EU. Dakle, BiH nije isključena iz procedure javnih nabavki lijekova. BiH je uključena u okviru rezervnih količina lijekova“, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.