BiH: Obim vanjskotrgovinske razmjene za devet mjeseci 21,4 milijarde KM, izvoz veći 18 posto

0
911
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u decembru iznosio je 54,3%

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2017. godine u kojoj se navodi da je u ovom periodu povećan izvoz za 17,94 posto i iznosio je 8,09 milijardi KM.
Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za devet mjeseci 2017. godine iznosio je 21,4 milijarde KM, što je povećanje za 2,73 milijarde KM u odnosu na isti period prošle godine.
U ovom periodu uvezeno je robe u vrijednosti 13,3 milijarde KM, što je za 12,65 posto više nego u istom periodu 2016. godine.
Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65 posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma ‘CEFTA 2006’ sa 14 posto, dok ostale zemlje čine 21 posto.
Izvoz u EU ostvaruje učešće sa 72 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61 posto u ukupnom bh. uvozu. U ovom periodu zabilježen je rast izvoza u EU za 16 posto i rast uvoza iz EU za 11 posto uz pad trgovinskog deficita od jedan posto.
Bosna i Hercegovina je u robnoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e u devet mjeseci ove godine zabilježila rast izvoza za 32 posto, a uvoz iz ovih zemlja rastao je 12 posto uz pad trgovinskog deficita od 26 posto.
Od glavnih trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom BiH ima sa Austrijom (147 posto), Slovenijom (104 posto), Njemačkom (77 posto), Hrvatskom (72 posto) i Italijom (60 posto).
U prvom tromjesečju ove godine BiH je najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju, Tursku te Crnu Goru. Istovremeno smo najviše uvozili iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Rusije te Turske.

Izmirene obaveze za vanjski dug u iznosu od 608,15 miliona KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – septembar 2017. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 794.802.237 KM, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH iznosili su 667.662.216 KM.
Institucije BiH nastavile su s uštedama i u 2017. godini, a osnovica za plaću i troškovi zaposlenih ostali su na nivou iz 2012. godine, kada su značajno smanjene.
U periodu januar – septembar sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno u ukupnom iznosu 608.152.786,88 KM.

Fondu za povratak 2,1 miliona KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o preraspodjeli dva miliona KM iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i još 100.000 KM granta lokalnim zajednicama za projekte održivog povratka u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.
Za provedbu ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer su predviđena budžetom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2017. godinu.