BiH: Od 1,1 milion registrovanih vozila, čak 85,8% su putnička a samo 41 je sa elektro-pogonom

0
521
U BiH lani bilo 1,1 milion registrovanih motornih vozila, od toga je čak 85,8% putničkih

U Bosni i Hercegovini je u 2020. godini ukupno bilo registrovano 1.093.230 cestovnih motornih vozila.
Od ukupnog broja čak 85,8% (938.114) odnosi se na putnička vozila, 8,4% na teretna vozila, a 5,8% na sve ostale kategorije vozila.
Kod registrovanih putničkih vozila najviše je starosti od preko 10 godina, čak 793.534 vozila, zatim od 6 do 10 godina – 100.836, od 3 do 5 godina starosti je 30.528 vozila, do 2 godine starosti je 13.213 vozila.
Posmatrano po tipu pogonske energije 73,6% vozila koristi dizel, 22,2% benzin i 4,2% na sve ostale tipove.
Kod registrovanih putničkih vozila najviše je dizelaša – 690.548, benzinaca je 207.290, dok je 38.563 vozila sa alternativnim pogonom energije, gdje prednjače vozila sa kombinacijom benzin–LPG/plin – 37.408, dok je samo 41 vozilo sa električnim pogonom.

Kod prvi put registrovanih vozila najbrojnija (74,4%) su putnička vozila

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, od ukupnog broja registrovanih motornih vozila se 5,1% (55.395) odnosi na prvi put registrovana cestovna motorna vozila u 2020. godini.
Kod prvi put registrovanih cestovnih motornih vozila najbrojnija (74,4%) su putnička vozila – 41.146, dok je 10,1% teretnih vozila, 5,7% je priključnih vozila, a 9,9% su ostale kategorije vozila.
Kod putničkih najviše je prvi put registrovanih vozila (17.920) starosti od 6 do 10 godina, zatim preko 10 godina je 12.471, do 2 godine starosti je 6.581 vozila i od 3 do 5 godina starosti registrovano je 4.174 putničkih vozila.

Kod putničkih najviše je prvi put registrovanih vozila starosti od 6 do 10 godina

Posmatrano po tipu pogonske energije kod novoregistrovanih vozila čak 87,4% koristi dizel, dok je benzinaca 11,4%, a ostalih 12%.
Kod putničkih vozila najbrojniji su dizelaši – čak 35.518, benzinaca je 5.209, dok je sa altrenativnom energijom samo 419 vozila, a od toga je samo 11 sa električnim pogonom.