BiH od 2013. do 2017. napustilo više od 151 hiljade osoba

0
697
Glavni uzroci migracija stanovništva iz BiH su ekonomski

Bosnu i Hercegovinu je u periodu 1992 – 1995. godine napustilo 1,2 miliona građana koji su utočište pronašli van granica BiH.
Trenutno 98.578 osoba ima zvaničan status interno raseljene osobe u BiH, od čega je jedna trećina još uvijek ugrožena. Oko 20.000 osoba su zvanično registrovane kao izbjeglice iz BiH koje borave izvan zemlje porijekla. Broj ugroženih manjinskih povratnika iznosi 47.000. Izgrađeno/obnovljeno je oko 327.000 domova. Preko 2.700 stambenih objekata je bez elektrifikacije. Zdravstveno osiguranje nema 10.675 lica, a 8.994 porodice su u stanju socijalne potrebe bez ikakvog primanja, dok samo 0,8% – 1% povratnika radi.
U BiH još uvijek postoji preko stotinu kolektivnih centara. Teritorijalno 2,3 procenta naše zemlje je pod minama, što znači da je 84 hiljade ne uklonjenih mina, navodi se u saopćenju Unije za održivi povratak i integracije u BiH.
Bosna i Hercegovina se danas susreće i sa drugim izazovima, a jedan od tih izazova je i masovno iseljavanje bh. građana, među kojima je veliki broj povratnika i raseljenih osoba. Prema istraživanjima koje je provela Unija, u period od 2013 – 2017. godine Bosnu i Hercegovinu je napustila 151.101 osoba. Glavni uzroci migracija stanovništva su ekonomski.
U cilju smanjenja odlazaka bh. građana, Unija za održivi povratak i integracije u BiH je u sklopu kampanje Stop iseljavanju bh. građana pokrenula projekta pod nazivom ‘Zajedno učinimo život boljim u BiH’, koji je u prvoj fazi finansirala Vlada Švicarske u općinama Bihać, Čapljina i Lukavac.
“Projekat ima za cilj promociju individualnog seoskog turizma u lokalnim zajednicama. Cilj je, kroz ekonomsko jačanje stanovnika lokalnih zajednica, poboljšati uslove života kroz samozapošljavanje u ruralnom (ili agro) turizmu. U tu svrhu, Unija je kreirala i web portal www.bhselo.ba gdje se besplatno promovišu seoska domaćinstva u svrhu unaprjeđenja ruralnih područja koja imaju mogućnosti za razvoj turističkih kapaciteta u BiH. Želimo motivisati i podržati što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjme sopstvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava i ukazati im na mogućnosti koje nude ruralna područja”, saopćeno je iz Unije za održivi povratak i integracije (UZOPI) u BiH u povodu Međunarodnog dana izbjeglica koji se obilježava 20. juna.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here