BiH: Od 405.476 nezaposlenih, na biroima je čak 56,86% žena

0
1465
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa junom 2019. bilo 405.476 nezaposlenih osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih se smanjio za 1.209 osoba ili 0,3 posto.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 230.548 ili 56,86 posto su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 164 osobe (0,05%), u Republici Srpskoj za 907 osoba (1,01%) i u Brčko distriktu za 138 osoba (1,77%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.6.2019. godine bilo je: NKV radnika 113.165 ili 27,91%, PKV-NSS 7.553 ili 1,86%, KV 128.905 ili 31,79%, VKV 1.661 ili 0,41%, SSS 114.441 ili 28,22%, VŠS 6.151 ili 1,52% i VSS 33.600 ili 8,29%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,79%, te radnici sa SSS 28,22%.
U junu ove godine je brisano 17.313 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.093 osoba. Istovremeno je za 6.518 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.106 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2019. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 829.477, a od toga je 357.424 žene. U odnosu na april ove godine broj zaposlenih se povećao za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4 posto.
Stopa registrovane nezaposlenosti u maju 2019. iznosila je 32,9% i u odnosu na april ove godine smanjila se za 0,4 postotna poena.