BiH od izvoza ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda lani zaradila 41 milion KM

0
1263
Izvoz je realizovan na 46 tržišta u svijetu, čak 83% je na EU tržištu (Izvor: VTK BiH i Sweden/USAID FARMA II projekt)

Sektor ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda, prema analizi Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i USAID/Sweden FARMA II projekta, u posljednjih pet godina bilježi rast izvoza sa 29 na 41 milion KM (42%).
U 2019. godini zabilježen je rast od 4% u odnosu na 2018. godinu (+1,5 miliona KM), uz blagi pad uvoza (-0,2 miliona KM), dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 246% (na 1 KM uvoza izvezemo 2,46 KM), istaknuto je na prezentaciji u Vanjskotrgovinskoj komori BiH Sarajevu.
Izvoz je realizovan na 46 tržišta širom svijeta, uz dominaciju EU tržišta. Iz ovog sektora mjesečno na tržište zemalja EU izvezemo oko tri miliona KM.
U strukturi razmjene na obje strane dominiraju samonikle gljive, kojih je u prošloj godini izvezeno 22,7 miliona KM (56% ukupnog izvoza u sektoru). Najviše su se izvozile suhe gljive, a ključna tržišta su Švicarska i Italija, gdje mjesečno izvozimo oko 1 milion KM.
Druga najznačajnija kategorija u izvozu su eterična ulja, kojih je u 2019. godini izvezeno u vrijednosti od 6 miliona KM. Iako je vrijednosno zabilježen pad izvoza od 18%, količinski je zabilježen rast od 14%, sa 36 na 41 tonu. Na ovakva kretanja uticalo je smanjenje cijene ulja od smilja na svjetskom tržištu, koje je najznačajniji izvozni artikal u ovoj kategoriji. Prosječna izvozna cijena ulja po kilogramu je pala sa 236 KM/kg koliko je iznosila u 2016. godini na 145 KM/kg u 2019. godini.
Izvoznici eteričnih ulja mogu se pohvaliti da su vlastitom upornošću i izlaganjem na vodećim međunarodnim sajmovima uspjeli plasirati svoje proizvode na čak 37 tržišta širom svijeta. U pet vodećih tržišta spadaju Francuska, Belgija, Hrvatska, SAD i Slovenija, ali su eterična ulja iz Bosne i Hercegovine stigla i do Vijetnama, Meksika, Kanade i Australije.
Od ostalih proizvoda u ovoj kategoriji treba spomenuti med, kod kojeg bilježimo rast izvoza sa 9 na 23 tone, odnosno sa 167 hiljada na 367 hiljada KM. Iako tradicionalno oko 90% potreba zadovoljavamo iz domaće proizvodnje, med u vanjskoj trgovini bilježi deficit od 2,2 miliona KM, te analiza pokazuje da na jedan kilogram meda izvezenog iz BiH uvezemo 14,5 kg meda. Prosječna cijena izvezenog meda iznosi preko 16 KM, dok je prosječna cijena uvezenog meda ispod 8 KM. Najniža zabilježena cijena uvezenog meda iznosila je svega 4,37 KM/kg za med iz Srbije.