BiH od Vlade Kosova traži ukidanje carina na bh. robu

0
967
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je na sjednici razmotrilo Informaciju o uvođenju carina za uvoz proizvoda iz BiH na Kosovo te je od kosovske strane zatražilo da hitno ukine takse na robu iz BiH jer su u suprotnosti sa CEFTA sporazumom.
Također, zaključeno je da se Evropska komisija treba hitno uključiti u rješavanje ovog problema i da za sada Bosna i Hercegovina neće razmatrati mogućnost uvođenja kontramjera.
Prije dva dana je Vlada Kosova donijela odluku o uvođenju carina od 100 posto na robu iz BiH i Srbije, ali Bosna i Hercgovina nije o tome zvanično obaviještena, nego je odluka objavljena na web stranici nadležnog kosovskog ministarstva.
Vijeće ministara BiH danas je donijelo odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2018. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje.
Vijeće ministara je, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, izašlo ususret zahtjevima domaćeg proizvođača jer su količine tarifnih kvota za ove repromaterijale, koji se ne mogu nabaviti po prihvatljivim cijenama na domaćem tržištu, prema podacima UIOBiH-a sredinom septembra 2018. iskorištene više od 50%. Sva nabavljena roba u okviru uvoznih kvota podliježe strogom carinskom nadzoru krajnje upotrebe.

Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca u 2019.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u našoj zemlji u 2019. godini iznosi 1.570 radnih dozvola, od čega se na Federaciju BiH odnosi 880, RS 600 i Brčko distrikt 90 radnih dozvola. Uvažavajući stanje na tržištu rada u BiH, za 2019. godinu se neće određivati kvote za sezonsko zapošljavanje.
Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdatih radnih dozvola iznosi 975 radnih dozvola, od toga za FBiH 535, za RS 400 i Brčko distrikt 40 radnih dozvola.
Za novo zapošljavanje stranaca, u skladu s Odlukom bit će moguće izdati 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH, za RS 200 i za Brčko distrikt 50 radnih dozvola.