BiH: Odrasli građani dosta uče iz medija, a malo kroz posjete muzejima i bibliotekama

0
936
Grafikon: Stopa učešća u informalnom učenju prema načinu učenja i spolu

Skoro 75 posto odraslih građana Bosne i Hercegovine učestvuje u procesu cjeloživotnog učenja kroz informalno učenje pokazala je Anketa o obrazovnju odraslih u BiH, koju je prvi put prošle godine, provela Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskih zavodima.
U formalnom obrazovanju učestvovalo je 2,2 posto ispitanika a u neformalnom 6,9 posto.
Od 74,7 % ispitanika koji su učestvovali u informalnom učenju najviše su učili uz pomoć televizije, radija ili videa (68%), a najmanje pri obilascima muzeja te historijskih, prirodnih ili industrijskih područja u pratnji vodiča (6,9%) i pri posjetama centrima za učenje, uključujući biblioteke (7,1%).
Informalno učenje je sticanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti, odnosno oblik učenja koje je namjerno ili svjesno, ali ne i institucionalizovano. Informalno učenje uključuje aktivnosti učenja koje se događaju u porodici, na radnom mjestu, u lokalnoj zajednici i u svakodnevnom životu. Razlikuje se od nenamjernog ili učenja putem iskustva po tome što kod osobe postoji namjera da nešto nauči.