BiH: Cijene u decembru pale za 0,1%, godišnja inflacija 0,3%

0
479
Cijene hrane i bezalkoholnih napitaka u aprilu porasle su za 5,6 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u decembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,5%, Zdravstva za 0,1% te Rekreacije i kulture za 0,1%.
Pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,1%, Odjeće i obuće za 5,1%, Stanovanje i režijski troškovi za 0,4%,Namještaja i kućanskih uređaja za 0,1% te Ostalih dobara i usluga za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 0,3%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,5%, Alkoholna pića i duhan za 5,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,9%, Zdravstvo za 0,6%, Komunikacije za 0,1%, Rekreacija i kultura za 1,3%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 1,2% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 11,7%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3% te Prijevoz za 0,8%.