BiH: Pad industrijske proizvodnje u februaru za 1,6%

0
432
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu porasle za 3%, a na ino-tržištu za 9,2%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u februaru 2020. u poređenju sa januarom 2020. bilježi pad za 1,6%, dok je u odnosu na februar prošle godine smanjena za 3,2%.
Prema GIG agregatima, u februaru u odnosu na januar 2020. proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 4,8%, dok je proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,2%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 3,4%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja za 4,0%, a proizvodnja Energije manja za 10,3%.
Na godišnjem nivou, u februaru ove godine u odnosu na isti mjesec lani proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju se nije mijenjala, dok je proizvodnja Energije manja za 2,9%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja za 6,9%, proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 7,5%, a proizvodnjaTrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 12,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prema područjima KD BiH 2010, industrijska proizvodnja u februaru 2020. u odnosu na mjesec ranije porasla je u području Vađenje ruda i kamena za 2,4%, u području Prerađivačka industrija nije bilo promjene, dok je u području Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom i plinom smanjena za 10,9%.
Na godišnjem nivou, u februaru ove godine u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja porasla je u području Vađenje ruda i kamena za 5,5%, dok je smanjena u području Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom i plinom za 3,5%, a u području Prerađivačka industrija za 3,9%.