BiH: Pad prometa trgovine na malo u decembru 2023. za 0,1%

Pad prometa na mjesečnom nivou ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima za 1,9%, dok je promet prehrambenim proizvodima porastao za 0,8%

0
56
Smanjen promet trgovine na malo u decembru u odnosu na novembar 2023. godine

Ukupan promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u decembru 2023. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je pad od 0,1% u odnosu na novembar 2023. godine. Pad prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 1,9%, dok je promet prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) porastao za 0,8%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo u BiH u decembru 2023. zabilježio je pad od 1,1% u odnosu na novembar 2023. godine. Pad prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima za 2,7%, dok je promet prehrambenim proizvodima ostvario rast od 0,5%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u decembru 2023. ostvario je nominalni rast od 84%, dok je realni rast iznosio 88,1% u odnosu na baznu (2015.) godinu.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u decembru 2023. ostvario je rast od 9,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 14,2%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 9,5% u odnosu na decembar 2022.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 14,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 9,5%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao za 20,4% u odnosu na decembar 2022. godine.
U odnosu na baznu (2015.) godinu, realni indeks prometa prehrambenih proizvoda u decembru 2023. ostvario je rast od 62,7%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 141,6%. Promet od trgovine na malo motornim
gorivima ostvario je rast od 25%, podaci su Agencije za statistiku BiH.