BiH: Pad prometa trgovine na malo u februaru za 1,8 posto

0
497
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u februaru 2023. godine, posmatran u tekućim cijenama zabilježio je pad prometa od 1,8% u odnosu na januar 2023. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,7%, dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad u iznosu od 2,4%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u februaru 2023. zabilježio je pad prometa od 1,3% u odnosu na januar 2023. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima od 2,1% dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad u iznosu od 1,3%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u februaru 2023. ostvario je nominalni rast od 71,2%, dok je realni rast iznosio 68,6% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u februaru 2023. ostvario je rast od 8,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 14,3%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 10,5% u odnosu na februar 2022.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 9,0% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 2,9%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao za 21,8% u odnosu februar 2022. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.