BiH: Kako su se kretale cijene struje i plina u zadnjih 7 – 9 godina

0
3165
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Za potrošače-domaćinstva (definisana kao potrošači srednje veličine sa godišnjom potrošnjom u rasponu od 2.500 kWh < potrošnje < 5.000 kWh), cijene električne energije tokom prve polovine 2019. godine bile su veće za 1,1 posto u odnosu na isto polugodište prošle godine, podaci su Agencije za statistiku BiH koje je analizirao poslovni portal Profitiraj.ba.
Kada je riječ o kretanju prosječnih cijena električne energije za domaćinstava (sa svim taksama i PDV-om), smanjenje cijena u prvom polugodištu 2019. je neznatno i iznosi 0,6%, u odnosu na drugo polugodište 2018. godine.
Analizirajući kretanje prosječnih cijena električne energije za domaćinstava od 2012. do 2018. godine može se reći da je do drugog polugodišta 2015. zabilježen umjeren rast cijena. Cijene se nisu mijenjale niti u narednom polugodištu, a nakon toga je došlo do znatnog povećanja od 1,9% u drugom polugodištu 2016. Između drugog polugodišta 2016. i drugog polugodišta 2018. zabilježen je trend rasta cijena električne energije.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Kod potrošača koje ne spadaju u kategoriju domaćinstva (potrošači srednje veličine sa godišnjom potrošnjom u rasponu od 500 MWh < potrošnja < 2.000 MWh), cijene električne energije u prvoj polovini 2019. bile su veće za 0,9% u odnosu na isto polugodište lani.
Poredeći prosječne cijena električne energije bez PDV-a za ne-domaćinstva u periodu od 2012. do prve polovine 2019. godine, općenito je primjetan rastući trend u prosječnim cijenama električne energije od 2017. godine. Inače, u prvom polugodištu 2019. prosječna cijena je povećana za 4,8% u poređenju sa prethodnim polugodištem.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Interesantno je pogledati i kretanje cijena prirodnog plina za domaćinstva u BiH, u prvom polugodištu 2019. godine. Prosječna cijena plina bez taksi i PDV-a je iznosila 15,6 KM/GJ, a ukupna je iznosila 18,2 KM/GJ dok je u prvom polugodištu 2018. iznosila 17,7 KM.
Kod ne-domaćinstava cijena plina u prvih šest mjeseci 2019. godine iznosila je 19,9 KM (bez PDV-a i taksi), a ukupna cijena u prosjeku je iznosila 23,3 KM.