BiH pokreće proceduru za uklanjanje sa sive liste FATF-a

0
1151
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, u cilju harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma proveden je u skladu s preporukama Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), konstatovano je na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH u Sarajevu.
Vijeće ministara BiH poziva sve nadležne institucije i druga tijela da aktivno i kontinuirano nastave aktivnosti na provedbi donesenih propisa iz FATF Akcionog plana.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH će odmah otpočeti diplomatske aktivnosti i promovirati ostvarene rezultate u provedbi Akcionog plana radi provođenja procedure uklanjanja (delistiranja) Bosne i Hercegovine sa ‘FATF sive liste’.
Prema Informaciji Ministarstva sigurnosti, Akcioni plan, koji je donijelo Vijeće ministara BiH, u protekle dvije godine provodilo je 14 institucija i agencija s državnog i entitetskog nivoa, ali je u provođenju aktivnosti učestvovao znatno veći broj izvršilaca u skladu s ustavnim uređenjem. U cilju usklađivanja s preporukama FATF-a, nadležne institucije u BiH donijele su 19 propisa u oblastima pranja novca, osiguranja, vrijednosnih papira, finansiranja terorizma, provođenja odgovarajućih rezolucija UN-a, uređenja neprofitnog sektora te prekogranične kontrole valuta.
Vijeće ministara BiH informirano je i o ukupnim aktivnostima Direkcije za evropske integracije u vezi s upravljanjem procesom evropskih integracija u kojoj se navodi da je u završnoj fazi finalizacija odgovora na Upitnik Evropske komisije, nakon čega slijedi prijevod na engleski jezik.

Pregovarački tim za rješavanje spora sa HEP-om

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Pravobranilaštva BiH o podnesenom zahtjevu Hrvatske elektroprivrede – HEP za mirno rješenje spora protiv BiH u vezi sa izgradnjom Rudnika i termoelektrane Gacko u skladu sa Sporazumom između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o recipročnom unapređenju i zaštiti ulaganja i Ugovorom o energetskoj povelji.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će za jednu od narednih sjednica predložiti odluku o formiranju stalnog pregovaračkog tima za mirno rješavanje sporova u koji će biti uključeni eksperti za određene oblasti.
Rok za mirno rješavanje spora s HEP-om produžen je do 1. decembra 2017. a dosadašnji razgovori predstavnika HEP-a i Vlade Republike Srpske nisu rezultirali dogovorom.
Hrvatska elektroprivreda je u svom zahtjevu istaknula prijeratna ulaganja u Termoelektranu Gacko koja se nalazi na teritoriji RS-a, zbog čega traži od BiH više od 100 miliona eura. Iako nijedan organa BiH nije učestvovao u donošenju bilo kakvih odluka koje su prethodile sporu, Bosna i Hercegovina, kao državni subjekt međunarodnog prava, pasivno je legitimisana u ovom postupku.