BiH potreban državni zakon o električnoj energiji i gasu

0
745
Panel diskusijama o perspektivi gasnog sektora u energetskoj tranziciji završen 5. Energetski samit u BiH

Finalnim panel diskusijama o perspektivi gasnog sektora u energetskoj tranziciji te ulozi medija u tranziciji energetskog sektora jučer je u Neumu završen peti Energetski samit u BiH.
U prethodna tri dana 600 učesnika i donosilaca odluka razgovarali su o reformi energetskog sektora u našoj zemlji. Gas kao energent koji je ključan u tranziciji energetskog sektora bio je u fokusu posljednjeg dana samita.
Učesnici panela potvrdili su ranije usaglašeni stav da je naredni mandat potrebno iskoristiti za intenziviranje reforme energetskog sektora i saradnju svih institucija kako bi u narednom periodu BiH u prvom planu usvojila Državni zakon o električnoj energiji i gasu i time se uskladila saTrećim energetskim paketom što je u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice, te usvojila potrebne izmjene zakona o energetskoj efikasnosti i Obnovljivim izvorima energije.