BiH potrebni alternativni izvori snabdijevanja gasom

0
555
Šef USAID misije u BiH, Peter Duffy, na otvaranju konferencije o razvoju sektora prirodnog gasa u BiH

Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan izvor snabdijevanja prirodnim gasom i mora učiniti napore da obezbijedi alternativne izvore. Država mora odabrati najpovoljniju opciju snabdijevanja kako bi diversificirala izvore snabdijevanja i osigurala da građani i privreda ne ostanu bez ovog važnog energenta.
Ovo je istakao šef USAID misije u BiH, Peter Duffy, na otvaranju konferencije ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u BiH’ koja se danas i sutra održava na Jahorini.
Konferencija koju organizira USAID projekat Investiranje u sektor energije, a čiji je pokrovitelj Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, okupila je ključne aktere energetskog sektora iz naše države i regije kako bi se pokrenula diskusija o najpogodnijem zakonodavnom i regulatornom okviru s ciljem osiguranja razvoja i sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom u BiH u skladu sa direktivama EU.
“Veoma je važno da BiH poduzme korake kako bi što prije organizirala sektor gasa na transparentan način. To će omogućiti gasnim kompanijama da rade na učinkovit i transparentan način, a kupci će unaprijed znati kako se izračunavaju cijene koje plaćaju“, dodao je Duffy.


Na Jahorini se održava konferencije o razvoju sektora prirodnog gasa u BiH

Uz preporuke za donošenje zakonskog i regulatornog okvira u sektoru gasa kako bi se uskladio sa zahtjevima Energetske zajednice, danas će biti predstavljena i aplikacija za izračun transportnih tarifa koja na osnovu ulaznih podataka rezultira nizom mogućih scenarija koji će biti prezentirani na konferenciji. Ovi rezultati mogu pomoći donosiocima odluka da se na osnovu proračuna tarifa opredijele za najbolji način reguliranja sektora gasa u BiH.
Projekat ‘Investiranje u sektor energije’ (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u BiH, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već pet godina održava u Neumu.