BiH: Potrošačke cijene u aprilu manje za 0,3 posto

0
809
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,3 posto.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u aprilu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 0,5%, Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Odjeća i obuća za 0,4%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,2%, Prijevoz za 0,5%, Rekreacija i kultura za 0,5% te Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge za 0,1%.
S druge strane, pad nivoa cijena u prosjeku je zabilježen u odjeljcima Stanovanja i režijskih izdataka za 4,0% te Komunikacija za 0,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u aprilu 2019. u odnosu na april prošle godine je viši za 0,8 posto.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,1%, Alkoholna pića i duhan za 3,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,9%, Zdravstvo za 1,9%, Prijevoz za 2,6%, Rekreacija i kultura za 1,2%, Obrazovanje za 0,7% te Restorani i hoteli za 0,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,5%, Namještaj, kućanski
uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1%, Komunikacija za 0,8%, te Ostala dobra i usluge za 1,0%.