BiH: Potrošačke cijene u aprilu porasle 0,1%, godišnja inflacija 7,9%

0
93
U aprilu zabilježen rast nivoa cijena, na godišnjem nivou cijene u prosjeku porasle 7,9 posto

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,1%.
U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,1%, Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Odjeća i obuća za 1,3%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,7%, Zdravstvo za 0,2%, Komunikacije za 0,8%, Rekreacija i kultura za 0,3%, Restorani i hoteli za 0,2% te Ostala dobra i usluge za 1,0%.
U aprilu u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljcima Stanovanje i režijski izdaci za 0,1% te Prijevoz za 1,1%.
Nivo cijena u aprilu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku je viši za 7,9%.
Prosječni rast cijena na godišnjem nivou zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 12,8%, Alkoholna pića i duhan za 5,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 14,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 11,3%, Zdravstvo za 2,9%, Komunikacije za 1,3%, Rekreacija i kultura za 8,9%, Obrazovanje za 2,3%, Restorani i hoteli za 7,9% te Ostala dobra i usluge za 10,5%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 6,9% i Prijevoz za 5,3%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.