BiH: Potrošačke cijene u augustu pale 0,1 posto

0
908
Cijene hrane i bezalkoholnih pića povećane su u januaru za jedan posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene
indeksom potrošačkih cijena, u augustu 2018. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena za 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u augustu u odnosu na juli 2018., u prosjeku je zabilježen rast cijena kod alkoholnih pića i duhana za 0,1%, te stanovanja i režijskih izdataka za 0,8% i obrazovanja za 0,2%.
Niže cijene u augustu u odnosu na juli 2018., u prosjeku su zabilježene u odjeljcima hrane i
bezalkoholnih napitaka za 0,2%, odjeće i obuće za 0,4%, namještaja i kućanskih uređaja za 0,4%, prijevoza za 0,2%, komunikacija za 0,1%, rekreacije i kulture za 0,3% te ostalih dobara i usluga za 0,5%.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u augustu 2018. u odnosu na isti mjesec prošle godine porastao je za 1,8 posto.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici za 0,4%, alkoholna pića i duhan za 5,7%, stanovanje i režijski izdaci za 2,9%, zdravstvo za 2,2%, prijevoz za 11,5%, rekreacija i kultura za 1,8%, obrazovanje za 0,1%, te restorani i hoteli za 0,5%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima odjeća i obuća za 9,3%, namještaj, kućanski
uređaji i redovno održavanje kuće za 1,0%, komunikacije za 0,1% te ostala dobra i usluge za 0,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.