BiH: Potrošačke cijene u augustu pale 0,3 posto

0
612
Cijene hrane, pića, duhana, stanovanja, komunikacije ostali su nepromijenjeni na mjesečnom nivou

Cijene potrošačkih proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini u augustu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su pale 0,3 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u augustu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2% te te Restorani i hoteli za 0,3%.
Pad nivoa cijena zabilježen je u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,9%, Odjeće i obuće za 0,4%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,1%, Prijevoza za 0,2%, Rekreacije i kulture te Ostalih dobara i usluga za 0,1%.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u augustu 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 0,3%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,5%, Alkoholna pića i duhan za 5,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,6%, Zdravstvo za 0,7%, Prijevoz za 0,1%, Rekreacija i kultura za 0,9%, Obrazovanje za 0,6% te Restorani i hoteli za 0,9%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4%, Komunikacija za 0,6%, te Ostala dobra i usluge za 0,5%.