BiH: Potrošačke cijene u avgustu pale 0,2%, godišnji pad 1,2%

0
309
Sindikalna potrošačka korpa u julu je za 28,11 KM skuplja nego u junu ove godine

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,2%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u avgustu u odnosu na juli 2020., u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,2%, Stanovanja i režijskih izdataka za 0,1%, Zdravstva za 0,1%, Prijevoza za 0,8% te Rekreacije i kulture za 0,1%.
Niže cijene zabilježene su u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,9% i Odjeće i obuće za 1,6%.
Na godišnjem nivou, u avgustu 2020. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena od 1,2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,5%, Alkoholna pića i duhan za 3,8%, Zdravstvo za 1,1%, Komunikacije za 0,7%, Restorani i hoteli za 2,1% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,3%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5% te Prijevoz za 10,6% te Rekreacija i kultura za 0,3%.