BiH: Potrošačke cijene u decembru 2021. porasle 0,7%, godišnja inflacija 6,4%

0
1215
Cijene hrane i bezalkoholna pića u januaru porasle 0,9 posto

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,7%.
U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 2,0% (npr. prosječna cijena litra ulja iznosila je 3,30 KM, mlijeko u tetrapaku 1,50 KM, hljeb od pšeničnog brašna 2,60 KM/kg, krompir 1,30 KM/kg, šećer-kristal 1,60 KM/kg, junetina bez kosti 14,90 KM/kg, grah 5,40 KM/kg, kafa-mljevena 15,20 KM/kg…); Stanovanje i režijski izdaci za 1,2%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,5%, Rekreacija i kultura za 0,2%, Restorani i hoteli za 0,5% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.
Niže cijene zabilježene su u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Odjeća i obuća za 3,5%, Zdravstvo za 0,2% te Prijevoz za 0,8%.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u decembru 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 6,4%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 10,6%, Alkoholna pića i duhan za 2,2%, Stanovanje i režijski izdaci za 5,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 3,8%, Zdravstvo za 0,6%, Prijevoz 14,1%, Rekreacija i kultura za 1,8%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 3,1% te Ostala dobra i usluge za 1,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 6,3% te Komunikacije za 0,2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.