BiH: Potrošačke cijene u decembru pale 0,6%, godišnja inflacija 14,8%

0
385
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, u decembru 2022. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad nivoa za 0,6%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,0%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,6%, Zdravstvo za 0,1%, Rekreacija i kultura za 0,2%, Restorani i hoteli za 0,5% te Ostala dobra i usluge za 0,8%.
Niže cijene su pale u odjeljcima Odjeća i obuća za 3,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,6%, Prijevoz za 6,1% i Komunikacije 0,1%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 14,8%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 23,2%, Alkoholna pića i duhan za 2,6%, Stanovanje i režijski izdaci za 16,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 12,2%, Zdravstvo za 2,5%, Prijevoz 17,2%, Komunikacije za 1,4%, Rekreacija i kultura za 11,6%, Obrazovanje za 2,4%, Restorani i hoteli za 11,1% te Ostala dobra i usluge za 8,6%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 7,3%.