BiH: Potrošačke cijene u februaru porasle 0,4%, godišnja inflacija 0,9%

0
1855
Cijene hrane, pića, duhana, stanovanja, komunikacije ostali su nepromijenjeni na mjesečnom nivou

U Bosni i Hercegovini su cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku porasle za 0,4 posto.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u februaru 2019. u odnosu na januar, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 1,4%, Odjeća i obuća za 0,3%, Zdravstvo za 0,1% te Obrazovanje za 0,1%.
U istom periodu, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Stanovanja i režijskih izdataka za 0,1%, Prijevoz za 0,3% te Rekreacija i kultura za 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, u februaru 2019. u odnosu na isti mjesec lani, zabilježen je rast nivoa cijena od 0,9 posto.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,3%, Alkoholna pića i duhan za 5,0%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,6%, Zdravstvo za 2,3%, Prijevoz za 2,6%, Rekreacija i kultura za 1,2%, Obrazovanje za 0,6% te Restorani i hoteli za 0,5%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,2%, Komunikacija za 0,5% te Ostala dobra i usluge za 1,0%.