BiH: Potrošačke cijene u februaru porasle 0,4%, godišnja inflacija 12,9%

0
172
U februaru najviše su porasle cijene u odjeljku Hrana i bezalkoholni napici za 1,3%

Potrošačke cijene u februaru 2023. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su
u Bosni i Hercegovini zabilježile rast nivoa za 0,4%.
U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,3%, Alkoholna pića i duhan za 0,9%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,7%, Zdravstvo za 0,7%, Rekreacija i kultura za 0,3%, Restorani i hoteli za 0,7% te Ostala dobra i usluge za 0,6%.
Pad cijena zabilježen je u odjeljcima Odjeća i obuća za 1,3%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,6% te Prijevoz za 1,0%.
Na godišnjem nivou, u februaru 2023. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena za 12,9%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 20,8%, Alkoholna pića i duhan za 3,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 13,7%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 12,6%, Zdravstvo za 2,7%, Prijevoz 10,9%, Komunikacije za 0,9%, Rekreacija i kultura za 9,3%, Obrazovanje za 2,5%, Restorani i hoteli za 10,4% te Ostala dobra i usluge za 9,3%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 4,2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.