BiH: Potrošačke cijene u januaru porasle 0,5%, godišnja inflacija 14,1%

0
173
U januaru je u prosjeku zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih napitaka za 1,2%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2023. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,5%.
U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,2%, Alkoholna pića i duhan za 0,6%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,9%, Zdravstvo za 0,2%, Rekreacija i kultura za 0,4%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 0,6% te Ostala dobra i usluge za 1,0%.
Pad cijena u prosjeku zabilježen je u odjeljcima Odjeća i obuća za 2,9% te Prijevoz za 0,5%.
Na godišnjem nivou, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 14,1%. U januaru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima
Hrana i bezalkoholni napici za 22%, Alkoholna pića i duhan za 3%, Stanovanje i režijski izdaci za 15,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 12,9%, Zdravstvo za 2,3%, Prijevoz 15,7%, Komunikacije za 1%, Rekreacija i kultura za 9,5%, Obrazovanje za 2,6%, Restorani i hoteli za 10,1% te Ostala dobra i usluge za 8,8%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 2,9%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.