BiH: Potrošačke cijene u julu pale 0,2%, godišnja inflacija 4%

0
254
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2023. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile pad nivoa za 0,2%.
U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1%,
Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz 1,1%, Komunikacije za 0,4%, Rekreacija i kultura za 1,5%, Restorani i hoteli za 0,3% te Ostala dobra i usluge za 1,0%.
Niže cijene u prosjeku su pale u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 0,9%, Odjeća i obuća za 4,4% te Stanovanje i režijski izdaci za 0,2%.
Na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 4%.
Prosječni rast cijena u julu 2023. u odnosu na isti mjesec lani, zabilježen je u odjeljcima
Hrana i bezalkoholna pića za 8,7%, Alkoholna pića i duhan za 4,4%, Stanovanje i režijski izdaci za 7,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 8,7%, Zdravstvo za 3,1%, Komunikacije za 1,8%, Rekreacija i kultura za 6,8%, Obrazovanje za 2,3%, Restorani i hoteli za 7,7% te Ostala dobra i usluge za 9,8%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 5,1% i Prijevoz za 13,2%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.