BiH: Potrošačke cijene u julu pale 0,3 posto

0
379
Cijene hrane i bezalkoholnih napitaka u aprilu porasle su za 5,6 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,3%.
Prema namjeni potrošnje u julu 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,1%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,2%, Prijevoza za 0,8%, Rekreacije i kulture za 0,5% te Hotela i restorana za 0,1%.
U julu 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,9%, Odjeće i obuće za 3,5% te Ostalih dobara i usluga za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u julu 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku zabilježen pad nivoa cijena od 1,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,5%, Alkoholna pića i duhan za 3,7%, Zdravstvo za 1,0%, Komunikacije za 0,6%, Obrazovanje za 0,1%, Restorani i hoteli za 2,4% te Ostala dobra i usluge za 0,1%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 9,2%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%, Prijevoz za 11,5% te Rekreacija i kultura za 0,5%.