BiH: Potrošačke cijene u julu pale 0,6 posto

0
2343
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su pale za 0,6 posto.
Rast cijena zabilježen je u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 1,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2%, Zdravstvo za 0,1%.
Pad cijena zabilježen je u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 1,4%, Odjeće i obuće za 4,5%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,1% te Prijevoza za 0,2% i Ostalih dobara i usluga za 0,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u julu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine viši je za 0,5%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,2%, Alkoholna pića i duhan za 6,0%, Stanovanje i režijski izdaci za 3,2%, Zdravstvo za 0,7%, Prijevoz za 0,1%, Rekreacija i kultura za 0,7%, Obrazovanje za 0,7% te Restorani i hoteli za 0,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,3%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,7%, Komunikacija za 0,7%, te Ostala dobra i usluge za 0,9%.