BiH: Potrošačke cijene u junu prosječno porasle 0,1%, prevoz poskupio 2,4%

0
438
Rast bruto domaćeg proizvoda RS u prvom tromjesečju tekuće godine

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini u junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,1%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u junu u odnosu na maj 2020., u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Stanovanja i režijskih izdataka za 0,3%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,5%, Zdravstva za 0,1%, Prijevoza za 2,4% te Restorana i hotela za 0,1%.
Pad nivoa cijena u prosjeku je zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 0,4%, Duhana i alkoholnih pića za 0,1%, Odjeće i obuće za 2,0%, te Ostalih dobara i usluga za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u junu ove u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena od 1,5%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 1,1%, Alkoholna pića i duhan za 5,5%, Zdravstvo za 1,2%, Komunikacije za 0,6%, Obrazovanje za 0,1% te Restorani i hoteli za 2,3%.
Pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,1%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,7%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,8% te Prijevoz za 12,4%.