BiH: Potrošačke cijene u maju pale 0,8%, godišnja deflacija 2,1%

0
928
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,8%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u maju u odnosu na april 2020., u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,2%, Obrazovanje 0,1% i Ostalih dobara i usluga za 0,2%.
Pad nivoa cijena zabilježen je u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,5%, Odjeće i obuće za 0,5%, Stanovanja i režijskih izdataka 0,9%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,7% te Prijevoza za 3,7%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, u maju ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena od 2,1%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,3%, Alkoholna pića i duhan za 5,7%, Zdravstvo za 1,1%, Komunikacije za 0,9%, Obrazovanje za 0,1%, Rekreacija i kultura za 0,6%, Restorani i hoteli za 2,3% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.
Pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,6% te Prijevoz za 14,6%.