BiH: Potrošačke cijene u maju porasle 1,1%, godišnja inflacija 14,4%

0
549
Pokrivenost novembarske Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 42,64%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju u odnosu na april 2022. u prosjeku su porasle za 1,1%.
Više cijene zabilježene su u gotovo svim odjeljcima prema namjeni potrošnje. U prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,8%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,4%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,2%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 1,4%, Rekreacija i kultura za 0,5%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli te Ostala dobra i usluge za 0,8%.
Niže cijene zabilježene su u odjeljku Odjeće i obuće za 0,2%.
Na godišnjem nivou, cijene su u maju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku porasle za 14,4%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 22,7%, Alkoholna pića i duhan za 0,6%, Stanovanje i režijski izdaci za 11,3%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 8,1%, Zdravstvo za 1,3%, Prijevoz 30,3%, Komunikacije za 0,8%, Rekreacija i kultura za 6,3%, Obrazovanje za 0,7%, Restorani i hoteli za 8,6% te Ostala dobra i usluge za 5,2%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 5%, podaci su Agencije za statistiku BiH.