BiH: Potrošačke cijene u maju, u prosjeku, zadržale isti nivo

0
211
Francuska ima najnižu inflacije od članica EU, a Estonija najvišu

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2021. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku nisu zabilježile promjenu nivoa.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u maju 2021. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,1%, Prijevoza za 0,3%, Komunikacija za 0,1%, Rekreacije i kulture za 0,2%, Restorana i hotela za 0,1%, te Ostalih dobara i usluga za 0,2%.
U maju u odnosu na april 2021. godine, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima te Stanovanja i režijskih troškova za 0,6% te Obrazovanja za 0,1%.
Na godišnjem nivou, cijene u maju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porasle su za 1,7%. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,5%, Alkoholna pića i duhan za 1,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,2%, Zdravstvo za 0,6%, Prijevoz 10,2%, Obrazovanje za 0,2% te Restorani i hoteli za 0,5%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 8,3%, Namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,3% te Komunikacije za 0,2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.