BiH: Potrošačke cijene u martu porasle 0,1 posto

0
1028
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini su u martu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku zabilježile rast za 0,1 posto.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u martu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 0,2%, Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Odjeća i obuća za 2,3%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 0,2% te Restorani i hoteli za 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Pad cijena u prosjeku je zabilježen u odjeljcima Stanovanja i režijskih izdataka za 0,3%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,4%, Komunikacija za 0,1%, Rekreacije i kulture za 0,1%, te Ostalih dobara i usluga za 0,1%.
Na godišnjem nivou, cijene u martu su u prosjeku cijene porasle za 0,7 posto.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,9%, Alkoholna pića i duhan za 3,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,6%, Zdravstvo za 2,2%, Prijevoz za 2,7%, Rekreacija i kultura za 1,0%, Obrazovanje za 0,6%, te Restorani i hoteli za 0,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4%, Komunikacija za 0,7%, te Ostala dobra i usluge za 0,9%.