BiH: Potrošačke cijene u martu porasle 2,8%, godišnja inflacija 10,2%

0
553
U januaru je u prosjeku zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih napitaka za 1,2%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini su u martu 2022. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku zabilježile rast za 2,8%. Više cijene zabilježene su u gotovo svim odjeljcima.
Prema namjeni potrošnje, u martu 2022. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 2,5%, Alkoholna pića i duhan za 0,2%, Odjeća i obuća za 4,2%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,3%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,7%, Prijevoz za 10,2%, Rekreacija i kultura za 0,5%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 1,8% te Ostala dobra i usluge za 1,0%.

Prosječne potrošačke cijene u martu u Bosni i Hercegovini (Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Na godišnjem nivou, u martu 2022. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 10,2%. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 14,8%, Alkoholna pića i duhan za 0,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 8,3%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 6,3%, Zdravstvo za 1,0%, Prijevoz 24,5%, Komunikacije za 0,3%, Rekreacija i kultura za 5,2%, Obrazovanje za 0,5%, Restorani i hoteli za 6,9% te Ostala dobra i usluge za 3,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 5,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH.