BiH: Potrošačke cijene u oktobru porasle 0,1%, godišnja inflacija 2,1%

0
194
Potrošačke cijene u FBiH u decembru u prosjeku su pale za 0,2%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,1%. Više cijene registrovane su u gotovo svim odjeljcima.
U oktobru 2023. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Odjeća i obuća za 1,6%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,1%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz 0,1%, Obrazovanje za 0,3%, Restorani i hoteli za 0,5% te Ostala dobra i usluge za 0,9%.
U istom periodu zabilježen je pad cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,1%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,2%, Komunikacije za 0,1% te Rekreacija i kultura za 0,4%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2023. u odnosu na isti period lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 2,1%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 4,9%, Alkoholna pića i duhan za 4,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 6,9%, Zdravstvo za 3,2%, Komunikacije za 2,2%, Rekreacija i kultura za 5,1%, Obrazovanje za 2,2%, Restorani i hoteli za 6,7% te Ostala dobra i usluge za 9,2%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 7,1%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,8% i Prijevoz za 5,6%.