BiH: Potrošačke cijene u oktobru porasle 0,8%, godišnja inflacija 0,1%

0
1180
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,8%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u oktobru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 0,1%, Odjeća i obuća za 1,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 4,9%, Zdravstvo, Komunikacije, Obrazovanje i Restorani i hoteli za 0,1%.
Pad nivoa cijena zabilježen je u odjeljcima Namještaja i kućanskih uređaja za 0,3%, Prijevoza za 0,2%, Rekreacije i kulture za 0,2% te Ostalih dobara i usluga za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,1%, Alkoholna pića i duhan za 6,0%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,4%, Zdravstvo za 0,6%, Rekreacija i kultura za 1,3%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 1,2% te Ostala dobra i usluge za 0,2%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,8%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3%, Prijevoz za 1,7% te Komunikacija za 0,3%.