BiH: Potrošačke cijene u septembru porasle 0,5%

0
1158
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,5%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u septembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Alkoholna pića i duhan za 0,1%, Odjeća i obuća za 4,2%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,3%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,4%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 0,3%, Restorani i hoteli za 0,3% te Ostala dobra i usluge za 0,5%.
Niže cijene bile se u odjeljcima Rekreacije i kulture za 0,6% te Obrazovanja za 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u septembru 2019. u odnosu na isti mjesec lani viši je za 0,3%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,7%, Alkoholna pića i duhan za 6,0%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,9%, Zdravstvo za 0,5%, Rekreacija i kultura za 1,2%, Obrazovanje za 0,5%, Restorani i hoteli za 1,2% te Ostala dobra i usluge za 0,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1%, Prijevoz za 0,4% te Komunikacije za 0,5%.