BiH: Potrošačke cijene u septembru porasle 0,8%, godišnja inflacija 3%

0
640
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, u septembru 2021. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,8%.
Cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholni napici za 1,2%, Odjeća i obuća za
6,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,4%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,4%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 0,2% te Ostala dobra i usluge za 0,2%.
Niže cijene bile su u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,2% te Rekreacije i kulture za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u prosjeku, cijene u septembru 2021. u odnosu na isti mjesec lani, porasle su za 3%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 5,1%, Alkoholna
pića i duhan za 1,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,2%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,9%, Zdravstvo za 0,9%, Prijevoz 9,2%, Rekreacija i kultura za 1,4%, Restorani i hoteli za 0,4% te Ostala dobra i usluge za 0,7%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 7,2%, Komunikacije za 0,3% te Obrazovanje za 0,1%.