Vijeće ministara BiH: Podrška EU programu Horizon Evropa

0
365
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdilo Prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću BiH u programu Unije Horizon Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije.
Prijedlog ranije dogovorenog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu zakonom previđenu proceduru, a za potpisnicu je predložena ministrica civilnih poslova.
Predsjedništvu BiH je takođe predloženo da s danom potpisivanja ovog sporazuma odobri njegovu privremenu primjenu, a do okončanja postupka ratifikacije.
Vijeće ministara BiH na ovaj način potvrđuje kontinuitet učešća u programu EU-a za istraživanje i inovacije od 2009. godine i stvara uslove za primjenu ovog sporazuma kojim je EU omogućio naučno-istraživačkim organizacijama iz BiH da učestvuju u Programu Horizon Evropa od njegova početka (1.1.2021. godine) i iskoriste svoj istraživački i inovacijski potencijal.
Evropska unija će potpisati ugovore s pravnim licima iz Bosne i Hercegovine kojima su odobreni projekti u konkursnoj proceduri tokom 2021. godine.
BiH je za učešće u ovom programu obezbjedila plaćanje ulazne karte koja će u 2021. godini, prema procjenama EU-a, iznositi 1.545.120 eura, s tim da će dio biti finansiran iz fonda IPA.
Horizon Evropa je sedmogodišnji program EU-a, nasljednik programa Horizont 2020 u kojem je BiH učestvovala kao pridružena zemlja u periodu trajanja programa od 2014. do 2020. godine. Riječ je o ključnom programu finansiranja EU za istraživanje i inovacije s budžetom od 95,5 milijardi eura. Program, među ostalim, finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u dostizanju ciljeva održivog razvoja UN-a, povećava konkurentnost, olakšava saradnju i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj.