BiH predala Crnoj Gori predsjedavanje BAMIN mrežom

0
1016
Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Jakić predao predsjedavanje BAMIN-om za 2020. Crnoj Gori

U organizaciji OSCE Sekretarijata u Tirani se 12. i 13. februara održao redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom).
Pored predstavnika Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, sastanku su prisustvovali predstavnici Državne agencije za imovinu Crne Gore i Agencije za oduzetu imovinu Albanije, kao i direktor Sekretarijata BAMIN mreže Andrea D’ Angelo i Jill Thomas.
Na ovom sastanku predstavnika tijela za upravljanje oduzetom imovinom razgovarano je o dosadašnjim rezultatima rada ove mreže, mogućem proširenju članstva, te budućim aktivnostima vezanim za unapređenje mehanizama za upravljanje nezakonito stečenom imovinskom koristi u regionu.
Predstavnice Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, zamjenica šefa Odjela za strateška pitanja policije Denise Mazzolani i službenica programa za ekonomsku saradnju i upravljanje Iris Pilika, istakle su da će OSCE dati punu podršku radu BAMIN mreže u narednom periodu s ciljem poboljšanja i unapređenja međunarodne i međuinstitucionalne saradnje svih tijela u regionu koji upravljaju sa imovinom koja je oduzeta od organiziranog i drugih oblika kriminala.
Također, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Jakić predao je predsjedavanje BAMIN-om za 2020. godinu Crnoj Gori, te najavio daljnje aktivno učešće u aktivnostima ove mreže, saopćeno je iz ove federalne agencije.