BiH: Premija osiguranja u 2018. porasla 4,4%, na 713 miliona KM

0
3493
Izvor: Agencija za osiguranje u BiH

Piše: M.P. / Profitiraj.ba

Osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini zaračunala su ukupnu premiju zaključno sa krajem 2018. godine u iznosu od 713,09 miliona KM (oko 364,6 miliona eura), što je porast od 4,4 posto u odnosu na godinu ranije kada je ukupna premija iznosila oko 683,29 miliona KM, preliminarni su podaci koje je objavila Agencija za osiguranje BiH.
Osiguravajuća društva iz Federacije BiH (računajući i njihove filijale koje posluju u RS) u 2018. godini imali su na godišnjem nivou rast premije od 4,8 posto i na kraju 2018. zaračunali su ukupnu premiju od 498,14 miliona KM (2017: 475,40 miliona KM), što iznosi 69,9 posto ukupne premije na nivou BiH.
Ukupna premija osiguravatelja sa sjedištem u Republici Srpskoj i njihovih filijala u FBiH u 2018. iznosila je 214,95 miliona KM što je porast od 3,4 posto u odnosu na 2017. godinu kada je premija iznosila oko 207,89 miliona KM.
Na liderskoj poziciji u BiH je Adriatic osiguranje, članica Agram koncerna, sa ukupnom premijom od blizu 65,84 miliona KM što je za 31,8 posto više nego 2017. godine kada je premija iznosila oko 49,95 miliona KM. Druga je Uniqa sa zaračunatom premijom od blizu 61,78 miliona KM ili za 6,6 posto većom nego godinu ranije kada je iznosila 57,94 miliona KM.
Euroherc osiguranje, druga članica Agrama, je na trećoj poziciji sa premijom od 60,03 miliona KM što je za 6,6 posto više nego 2017. godine (56,32 miliona KM). Četvrto je Sarajevo osiguranje sa ukupnom premijom od blizu 59,43 miliona KM ili 6,6 posto rasta u odnosu na godinu ranije (55,74 miliona KM).
Među prvih pet osiguravatelja u BiH je i Grawe osiguranje Sarajevo sa ukupnom premijom od 52,13 miliona KM, što je za 21,7 posto više nego prethodne godine i tada ostvarenom premijom od 42,84 miliona KM.
Od osiguravatelja iz Republike Srpske najbolje pozicionirano je Wiener osiguranje iz Banja Luke, članica austrijske grupacije VIG, koje je na kraju 2018. zauzelo deveto mjesto sa ukupno zaračunatom premijom od 30,64 miliona KM, odnosno sa 12,9 posto manjom premijom nego u 2017. godine kada je iznosila oko 35,19 miliona KM.
U 2018. godini bh. osiguravajuća društva isplatila su šteta u ukupnom iznosu od blizu 279,27 miliona KM (neživotna 219,71 milion KM, a životna 59,56 miliona KM), što je za 4,7 posto više nego u 2017. godini kada je za štete isplaćeno 266,77 miliona KM.
Prema preliminarnim rezultatima, najviše šteta u 2018. isplatilo je Sarajevo osiguranje (blizu 29,72 miliona KM), zatim Adriatic osiguranje (oko 27,29 miliona KM), Grawe osiguranje Sarajevo (25,27 miliona KM), Croatia osiguranje (23,08 miliona KM), Euroherc (23,03 miliona KM), Uniqa (blizu 22,44 miliona KM)…
__________
*Podaci za 2018. su dati na osnovu preliminarnih izvještaja društava za osiguranje sa sjedištem u FBiH i RS.
**Od 1. januara 2018. godine Bosna-Sunce osiguranje je nakon akvizicije Zovko osiguranja počelo poslovati pod novim imenom Adriatic osiguranje.
***Od 25. oktobra 2018. godine Merkur osiguranje je počelo poslovati pod novim imenom Vienna osiguranje.
****Premium osiguranje je novoosnovano društvo za osiguranje koje je počelo sa radom u 2018. godini.

Vezani tekst: FBiH: Premija osiguranja u 2018. porasla 4,8%, na blizu 500 miliona KM