BiH: Prihodi od PDV-a za četiri mjeseca manji za 97 miliona KM, u aprilu pad čak 23%

0
749
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini su u prva četri mjeseca 2020. godine iznosili 2 milijarde i 393 miliona KM i manji su za 97 miliona KM ili 3,89% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 2 milijarde i 490 miliona KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.
Nakon što je UIO u prva četiri mjeseca 2020. godine izvršila povrat PDV-a privrednoj zajednici u BiH u iznosu od 429 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima (država, entiteti i Brčko distrikt) iznosili su 1 milijardu i 964 miliona KM i manji su za 55 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.
Zaključno sa martom ove godine prihodi od indirektnih poreza imali su rast, ali je zbog smanjene ekonomske aktivnosti uzrokovane virusom Covid-19 zabilježen pad prihoda od 23% u aprilu, kad je prikupljeno 511 miliona KM indirektnih poreza, što je za 156 miliona KM manje u odnosu na april 2019. godine.
Iz UIO je saopćeno da je za finansiranje državnih institucija u prva četri mjeseca 2020. raspoređen iznos od 246 miliona KM. Federacija BiH je dobila 1 milijardu i 88 miliona miliona KM, Republika Srpska 556 miliona KM, a Brčko distrikt 59 miliona KM.
U tablici ispod navedena su ukupno raspoređena sredstva entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim spoljnim dugom za prva četri mjeseca 2020. u poređenju sa istim periodom prošle godine (iznosi su iskazani u milionima KM).

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Pored raspoređenih prihoda navedenih u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 66,1 milion KM, Republika Srpska 43,7 miliona KM i Brčko distrikt 2,2 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz UIO BiH.