BiH primljena u punopravno članstvo evropske istraživačke mreže EUREKA

0
462
Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova BiH

Na Trećem Sastanaku radne grupe visokih dužnosnika EUREKA mreže, koji je danas održan u Beču, Bosna i Hercegovina je primljena u punopravno članstvo EUREKA mreže.
Tim povodom na sastanku se obratila ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević koja je kazala da je Bosna i Hercegovina, zajedno sa ostalim zemljama regije Zapadnog Balkana, već odavno na putu evropskih integracija. Očekuje se odobrenje njenog statusa kao zemlje kandidata za EU članstvo, punopravna je članica Programa COST i do kraja godine također se planira pridruženje u novi EU Program za istraživanje i inovacije, Horizont Europa, kao i u ostale programe Zajednice.
EUREKA je evropska inicijativa za finansiranje tržišno orijentiranih projekata osnovana 1985. godine Hannoverskom deklaracijom od strane 17 evropskih zemalja i članica Evropske zajednice.
Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti kompanije na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.
Od 2009. godine Bosna i Hercegovina je uključena u ovaj program u statusu državne informativne tačke (NIP – National information Point). Institucije iz BiH do sad su sudjelovale u 12 projekata, sa ukupnim iznosom od preko 8 miliona eura za sve institucije iz naše i partnerskih zemalja.
Punopravnim članstvom u ovom programu jača se učešće istraživača i istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u Evropskom istraživačkom prostoru (ERA).