BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda pale 1,6%

0
394
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

U novembru 2020. godine u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene
industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u BiH su zabilježile pad nivoa cijena za 0,2%, dok u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježile pad za 1,6%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u novembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom na domaćem tržištu su porasle za 0,1%, a u odnosu na isti mjesec lani su pale za 1,8%.
Na stranom tržištu cijene su u novembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom
zabilježile pad za 0,6%, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježen pad nivoa cijena za 1,3%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su u novembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom zabilježile rast nivoa u Energiji za 0,2%
i Kapitalnim proizvodima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, Trajnim proizvodima za 0,3% te Netrajnim za 0,6%.
U novembru 2020. godine u poređenju sa istim mjesecom prošle godine proizvođačke cijene više su u Kapitalnim proizvodima 1,9% i Trajnim potrošačkim dobrima za 0,5%, dok je pad zabilježen u Energiji za 3,4%, Intermedijarnim i Netrajnim proizvodima za 0,9%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su u novembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom zabilježile rast u Energiji, Intermedijarnim
proizvodima i Kapitalnim za 0,1%, dok je pad zabilježen u Trajnim proizvodima za 0,1%.
U novembru 2020. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, zabilježen je rast cijena u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, Kapitalnim proizvodima za 1,2% i Trajnim dobrima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Energiji za 3,8% i Netrajnim
dobrima za 0,6%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu su u novembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle u Energiji za 0,8% i Kapitalnim proizvodima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, Trajnim potrošačkim dobrima za 0,3% i Netrajnim proizvodima za 2,7%.
U novembru 2020. u poređenju sa istim mjesecom lani proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energija za 0,8% i Kapitalnim proizvodima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, Trajnim proizvodima za 0,3% i Netrajnim proizvodima za 2,7%, pdaci su Agencije za statistiku BiH.